De Vrijwillgersacademie geeft professionele trainingen met partnetorganisaties aan Amsterdamse vrijwillgers in zorg en welzijn.

Je kunt je oriënteren op vrijwillgerswerk, vaardigheden ontwikkelen en kennis vergroten in trainingen, themabijeenkomsten en masterclasses.