Het Felicitatieproject bezoekt kroonjarigen en nieuwkomers vanaf de leeftijd van 70 jaar. Zij doen dit werk al meer dan 45 jaar voor de Rivierenbuurt en is hiermee het oudste project van het Wijkopbouworgaan Rivierenbuurt.